WhatsApp
Öğrencilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.
Diploma almaya hak kazan öğrencilerimizi sadece yazılı talep halinde doğrulayabilirsiniz.
İzmir Web Tasarım Fİrması | Mudiweb